marktprijzen


Voor alle markten dient u te reserveren bij BOB promotie en Entertainment.

U kunt via de website het reserveringsformulier invullen. Let op dat uw emailadres juist is ingevuld, anders ontvangt u, maar ook BOB promotie & Entertainment geen bevestiging.
U hoeft slechts 1x uw gegevens in te vullen, onderaan het formulier kunt u aanvinken voor welke markten u wilt reserveren. Als u later voor meer markten wilt reserveren kunt u opnieuw inloggen met de link welke u in de bevestiging heeft ontvangen. Dan hoeft u slechts de extra markten of evenementen aan te vinken.

Prijzen commerciële kramen:          
Kraam per markt per dag: € 66,12   excl.btw        € 80,00  incl. 21% btw
Extra: hoekkraam € 4,13   excl.btw      € 5,00  incl. 21% btw
Extra: stroomaansluiting € 4,13  excl.btw      € 5,00  incl. 21% btw
Extra: plank of bok € 2,07 excl.btw      € 2,50  incl. 21% btw
Per meter per markt per dag: € 15,49 excl.btw     € 18,75  incl. 21% btw


Let op!
1.) Een hoekkraam is slechts een kraam op een hoek, dit is niet automatisch extra ruimte!
Geef uw wensen op bij extra's.
2.) Voor een stroomaansluiting dient u zelf een verlengsnoer mee te nemen. 

Prijzen hobby / boeken / creatieve kramen:          
Kraam per markt per dag: € 47,10 excl.btw    € 57,00    incl. 21% btw
Extra's: in overleg            


Afwijkende tarieven:
Per plaats kunnen markten afwijkende prijzen hebben, dit heeft vaak met de legeskosten te maken.

Stroom:
Per 220V aansluiting per markt € 5,00. Let op! alleen als u heeft gereserveerd kunnen wij dit regelen! 
Een 380V aansluiting: op aanvraag, per markt verschillend.
Een agregaat: op aanvraag, per markt verschillend.

Extra attributen:
Let op! alleen als u heeft gereserveerd kunnen wij dit regelen! 

Beurzen en overige evenementen:
Hiervoor gelden afwijkende tarieven. 

Veiligheid:
Deelnemers dienen zich aan de regels van het door hen aangeboden product te houden. U bent zelf verwantwoordelijk voor het naleven van de overheidregels.
Brandblussers dienen voorzien te zijn van een geldige goedkeuring en vluchtwegen en andere veiligheidsaanwijzingen dienen gerespecteerd te worden.
Er zijn regelmatig controles van handhavers, zorg dat uw materiaal op orde is!

Inschrijven:
Inschrijven kan uitsluitend via het online formulier op de website. Het formulier dient volledig te zijn ingevuld en u dient als naam de naam welke u gebruikt op de markt te vermelden.

Betalingsreglement:
Voor uw inschrijving betaalt u een borg ter grootte van uw deelnemersbedrag van de laatste markt. Dat is het bedrag dat u voor kraam of aantal meters per markt dient te betalen. Dit bedrag wordt verrekend met de laatste markt waaraan u in 2015 deel neemt. Dat betekent dat u voor deze laatste datum al heeft betaald in de vorm van de borg. 

De borg vervalt bij het niet tijdig per e-mail afmelden van uw deelname. Dit kan tot 48 uur voor aanvang van de markt! Daarna zijn kramen door ons besteld en kunnen niet meer worden afbesteld.

Binnen 14 dagen na inschrijving ontvangt u een factuur. Dit is tevens uw inschrijfbewijs. (In vakantieperiode kan het soms langer duren)
U hoeft niet direct alle markten te betalen. De eerste deelname en de laatste van het jaar als borg dienen direct overgemaakt te worden. Voor de overige maanden dient u uw deelname 30 dagen voor aanvang van de markt over te maken.
Let op! Het niet vermelden van het factuurnummer kan leiden tot het niet herkennen van uw betaling!

Als u in de 14 dagen voor aanvang van de markt heeft betaald dient u een betalingsbewijs mee naar de markt te nemen.

Als uw betaling binnen is ontvangt u een week voor aanvang van de markt een informatiebrief.

Ook als u in de week voor de marktdatum alsnog wilt deelnemen dient u het deelnemersbedrag per telebankieren over te maken.
Als het deelnemersbedrag op de vrijdag voor de markt niet op onze rekening staat dient u het bij aanvang van de markt op het meldadres te voldoen. Ook als u beweert het over gemaakt te hebben en geen overmakingbewijs kunt laten zien. Als het bedrag later alsnog op onze rekening binnen komt wordt het direct terug gestort.

Het voordeel van tijdig overmaken is dat u vooraf uw plaats en kraamnummer ontvangt.
Bij afzeggen van een markt door u gereserveerde markt bent u ten alle tijden een bedrag van € 15,00 aan administratiekosten verschuldigd!

Algemeen:
Ongeveer 14 dagen na inschrijving ontvangt u onze factuur, dit is de toewijzing van de aangevraagde markt!

Nadat uw aanvraag per inschrijfformulier via deze site te is ontvangen ontvangt u van B-O-B.nl binnen veertien dagen per (e-mail) een factuur.
Deze factuur is tevens uw bevestiging van inschrijving.
Uw factuur dient u binnen 30 dagen na ontvangst te voldoen.
Bij meerdere inschrijvingen betaald u een borg ter waarde van de laatste ingeschreven markt en ontvangt per markt een factuur. U hoeft dus niet direct alle markten te betalen.
Stuur een bericht via contact voor uw specifieke wensen.

Er staat een medewerker met een alfabetische namenlijst bij het meldpunt die u direct doorverwijst naar kraam of plaats.

De markten die op het programma staan vinden stuk voor stuk plaats op plekken waar normaal ook al veel publiek komt.
De markten op zondag vinden gelijktijdig met de Koopzondag in het winkelgebied plaats.

Wij hopen u weer vaak op onze markten te mogen ontvangen en zien graag uw inschrijfformulier tegemoet.