Privacy


Privacy verklaring BOB promotions

BOB organiseert markten en evenementen, waarbij derden de marktkramen huren.

AVG gevoelige informatie
BOB promotions verwerkt geen andere persoonsgegevens dan de voor communicatie en het maken van een factuur noodzakelijke en wettelijk vereiste gegevens van haar klanten.

Eigendom van de gegevens die je bij ons invoert
Alle gegevens die je bij ons invoert op online formulieren zijn uiteraard van jou en blijven ook altijd van jou en worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor jij deze invult. Wij zullen en kunnen nooit aanspraak maken op eigendom van deze gegevens. Indien je aangeeft op een formulier informatie te willen ontvangen zullen de gegevens hiervoor worden gebruikt.

Persoonsgegevens
De op websites gebruikte formulieren slaan gaan gegevens niet online op, maar versturen de informatie slechts naar de opgegeven adressen.
Op de website staat derhalve geen persoonsgevoelige informatie.

Nieuwsbrieven
BOB promotions verzend op verzoek en aan bestaande klanten nieuwsbrieven. Voor verzending worden hiervoor slechts de noodzakelijke gebruikt (e-mail gegevens en bij gepersonaliseerde verzending een naam). Per email kunt u ons laten weten indien uw gegevens verwijderd dienen te worden.

Fotografie
Beelden op de website zijn gemaakt tijdens evenementen van BOB promotions in een openbare ruimte. Op verzoek zullen wij privacy gevoelige beelden aanpassen (onherkenbaar maken) dan wel verwijderen.

Jouw privacy
Privacy is een belangrijk recht, we zijn zelf ook een groot voorstander van privacy. We zullen altijd ons best doen om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. We nemen ook maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.